• Poseidon SE7EN+ med M28 och Rec 40m batteri
  • Int.version utan flaskor, välj BCD och O2 sensorer
  • Denna produkt är föremål för exportkontroll vid vidareexport
  • utanför EU eller specifika EU001 länder.